Uncategorized


남후배 성추행으로 국대 자격정지된 피겨 이해인 첫 인터뷰 ㄷㄷㄷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이렇게 인터뷰하고 선처를 바란다고? ㄷㄷㄷ

남자는 어떡하라고 자기만 살겠다고

이런 인터뷰를 ㄷㄷㄷ